Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Świadczenie usług medycznych przez technika analityki medycznej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na świadczenie usług medycznych przez technika  analityki medycznej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Świadczenie usług medycznych przez technika analityki medycznej w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie pojazdów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Olsztyn dnia, 18.05.2018 r.

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie pojazdów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie.

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. ZPZ-24/05/18

Olsztyn, 18.05.2018r. 

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. ZPZ-24/05/18

Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do Laboratorium wraz z dostawą odczynników i testów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi. ZPZ-74/12/17

Olsztyn, 18.05.2018r. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów nr 9 i 13

18 maja 2018
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do Laboratorium wraz z dostawą odczynników i testów laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi. ZPZ-74/12/17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostce Rehabilitacja

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostce Rehabilitacja

17 maja 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostce Rehabilitacja

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii

17 maja 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych w Oddziale Klinicznym Radioterapii

Przetarg na najem powierzchni 56,6m² z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie

OGŁOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

ogłasza przetarg na najem powierzchni 56,6m² z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni

Olsztyn 17.05.2018r.

17 maja 2018
Czytaj więcej o: Przetarg na najem powierzchni 56,6m² z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni w SP ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich i transportowych dla pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - ZPZ-21/04/18

Olsztyn dnia, 16.05.2018 r.

16 maja 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich i transportowych dla pacjentów SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie - ZPZ-21/04/18

Zapytanie ofertowe na przegląd urządzeń układu solarnego

Zapytanie ofertowe

Olsztyn, dnia 15.05.2018r.

15 maja 2018
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na przegląd urządzeń układu solarnego

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

15 maja 2018
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z pełnieniem dyżurów medycznych w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym