Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na stanowisko: Pielęgniarka

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:

Pielęgniarka

27 marca 2017
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Pielęgniarka

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowymi Zespole Transportu Sanitarnego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowymi Zespole Transportu Sanitarnego.

24 marca 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowymi Zespole Transportu Sanitarnego.

Zapytanie ofertowe na dostawę płynów infuzyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawę płynów infuzyjnych

24 marca 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę płynów infuzyjnych

Zapytanie ofertowe na pomiar stężenia gazów anestetycznych w powietrzu na Bloku Operacyjnym

Olsztyn, dnia 24.03.2017 r.

24 marca 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na pomiar stężenia gazów anestetycznych w powietrzu na Bloku Operacyjnym

Udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa

w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

23 marca 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnychw zakresie pielęgniarstwa w Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

23 marca 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodu psychologa w Poradni Seksuologicznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie zawodu psychologa w Poradni Seksuologicznej

 

Szanowni Państwo,

W tekście dokumentu pt. "Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert" pojawiła się
omyłka słowna
(str. 3, pkt. 2, ppkt. 11) 
 
prawidłowa treść poniżej:
 
2. Sposób przygotowania oferty
11) ofertę wraz z załącznikami opatrzoną danymi Oferenta należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej:
"Imię i Nazwisko/ Pełna Nazwa Oferenta
konkurs ofert na:
udzielanie świadczeń zdrowtnych w zakresie zawodu psychologa w Poradni Seksuologicznej"
 
Prosimy uwzględnić wyżej wymienioną informację w skladanych Ofertach.
 

 

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodu psychologa w Poradni Seksuologicznej.

Udzielanie konsultacji neurochirurgicznych w KSOR i innych oddziałach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie konsultacji neurochirurgicznych w KSOR i innych oddziałach

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie konsultacji neurochirurgicznych w KSOR i innych oddziałach

Nabór na stanowisko: Młodszy Asystent Farmacji

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:

Młodszy Asystent Farmacji

 

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Młodszy Asystent Farmacji

Nabór na stanowisko: Technik farmaceutyczny

Dyrektor SP ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie

ogłasza nabór na stanowisko:

Technik farmaceutyczny

22 marca 2017
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko: Technik farmaceutyczny