Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii lub w trakcie specjalizacji

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii lub w trakcie specjalizacji

20 listopada 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii lub w trakcie specjalizacji

Wykonywanie analiz molekularnych do profilaktycznych badań genetycznych w Pracowni Badań Molekularnych - umowa zlecenie

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na wykonywanie analiz molekularnych do profilaktycznych badań genetycznych w Pracowni Badań Molekularnych - umowa zlecenie

20 listopada 2017
Czytaj więcej o: Wykonywanie analiz molekularnych do profilaktycznych badań genetycznych w Pracowni Badań Molekularnych - umowa zlecenie

Świadczenie usług i udzielanie konsultacji przez psychologa na rzecz pacjentów w Oddziałach i w Poradniach

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na świadczenie usług i udzielanie konsultacji przez psychologa na rzecz pacjentów w Oddziałach i w Poradniach

20 listopada 2017
Czytaj więcej o: Świadczenie usług i udzielanie konsultacji przez psychologa na rzecz pacjentów w Oddziałach i w Poradniach

Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych, ZPZ-61/10/17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych, ZPZ-61/10/17

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i w Poradni wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i w Poradni wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i w Poradni wraz z pełnieniem funkcji lekarza kierującego

Zapytanie ofertowe na dostawę części do naprawy urządzeń firmy Getinge (Myjka dezynfektor S866; Płuczka Dezynfektor S422, Autoklaw GE 2612; Myjka Decomat 8666)

Zapytanie ofertowe

Olsztyn, dnia 17.11.2017r.

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę części do naprawy urządzeń firmy Getinge (Myjka dezynfektor S866; Płuczka Dezynfektor S422, Autoklaw GE 2612; Myjka Decomat 8666)

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Poradni Neurologicznej

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Poradni  Neurologicznej

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Poradni Neurologicznej

Zapytanie ofertowe na pomiar stężenia formaliny w powietrzu

Zapytanie ofertowe

Olsztyn, dnia 17.11.2017r.

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na pomiar stężenia formaliny w powietrzu

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie asystowania przy wykonywaniu badań w Pracowni Endoskopii i Pracowni Endoskopii Onkologicznej - umowa zlecenie

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie asystowania przy wykonywaniu badań w Pracowni Endoskopii i Pracowni Endoskopii Onkologicznej - umowa zlecenie

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w zakresie asystowania przy wykonywaniu badań w Pracowni Endoskopii i Pracowni Endoskopii Onkologicznej - umowa zlecenie

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w gotowości i na wezwanie na Bloku Operacyjnym - umowa zlecenie

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA

z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

( tj. Dz. U. z 2016, poz. 1638 z późn. zm)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w gotowości i na wezwanie na Bloku Operacyjnym - umowa zlecenie

17 listopada 2017
Czytaj więcej o: Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w gotowości i na wezwanie na Bloku Operacyjnym - umowa zlecenie